7

Η ΕΕΕ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ...

Ελεύθερης γνώσης και μαθησιακής αναζήτησης.

Αλληλεπίδρασης με επιστημονικά εκθέματα.

Διαλόγου επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Πολιτισμού γραμμάτων και τεχνών.

Διεθνών συναντήσεων και συνεργασίας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ :

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σπουδαστές, δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό ευχάριστο περιβάλλον διαθεματικότητας και ολιστικότητας αναζήτησης της γνώσης ανακαλύπτουν και εντρυφούν σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών της Φυσικής και της Πληροφορικής.
ΠΩΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

Δημιουργεί ερεθίσματα με συγκεκριμένες επιστημονικές κατασκευές και εκθέματα που σχετίζονται με έννοιες και γνώσεις που διδάσκονται στα σχολεία. Μέσω της αλληλεπίδρασής τους με αυτά, οι μαθητές και σπουδαστές οδηγούνται σε ένα διάλογο βαθύτερης αναζήτησης και κατανόησης.

Ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία με τη δημιουργία ερεθισμάτων μέσα από παραστατικές προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. Δημιουργεί κίνητρο, ανοίγοντας δρόμους αναζήτησης και κατανόησης μαθηματικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων.

Προσφέρει μεθόδους στους εκπαιδευτικούς για ζωντανές προσεγγίσεις των επιστημονικών εννοιών που διδάσκουν. Προωθεί την ερευνητική σκέψη και εφευρετικότητα διεγείροντας τη φαντασία και συμπληρώνοντας τη διδασκαλία που γίνεται στην τάξη.

Η ΕΕΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1995 κατόπιν πρότασης του υπουργείου Παιδείας, που ζήτησε την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία διαρκούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης Επιστημών όπου θα αναπτύσσονται επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνογνωσίας, προκειμένου να προσφέρεται κατά σταθερό τρόπο στους μαθητές δασκάλους και καθηγητές των σχολείων αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ενημέρωση και εξοικείωση με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, στο χώρο των επιστημών.

Πρωταρχικός σκοπός ήταν :

Η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας με τη δημιουργία ερεθισμάτων μέσα από παραστατικές προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. Η δημιουργία κινήτρων που θ' ανοίξουν δρόμους αναζήτησης και κατανόησης των επιστημονικών εννοιών και φαινομένων. Η προώθηση της κριτικής σκέψης και εφευρετικότητας, διεγείροντας τη φαντασία και συμπληρώνοντας τη διδασκαλία που γίνεται στην τάξη. Παράλληλα, βασικό μέλημα θα αποτελούσε η αναζήτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, που θα διευκολύνουν την αντίστοιχη μαθησιακή διαδικασία μέσα στα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα.

Στις αρχές του 1996 παρουσιάσθηκε το πλαίσιο επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης και λειτουργίας της. Με τη συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και τη συνεργασία του Εκθεσιακού Κέντρου Επιστημών της Cite des Sciences de la illette, προχώρησε η προετοιμασία για την εγκατάσταση της Έκθεσης στους χώρους της Εθνικής Εστίας των Αγίων Αναργύρων από όπου προήλθε και η ονομασία "Εθνική Εστία Επιστημών" (ΕΕΕ).

Φάση 1η – Κτήριο 1 (1996-1999)

Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΕ παρήγαγε σημαντικό έργο, ανταποκρινόμενη πλήρως στο πλαίσιο της επιστημονικής και μορφωτικής λειτουργίας της δεδομένων και των αρίστων κτηριακών δυνατοτήτων της Εθνικής Εστίας Αγίων Αναργύρων. Συμμετείχαν στις μορφωτικές της δραστηριότητες περισσότεροι από 30.000 μαθητές και καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τέλη του 1999 οι κτηριακές της υποδομές καταστράφηκαν από το μεγάλο σεισμό της Αθήνας.

Φάση 2η – Κτήριο 2 (1999-2003)

Από το Νοέμβριο του 1999 μέχρι και τον Ιούνιο του 2003 παραχωρήθηκε από τον «Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας» του ΥΠΕΧΩΔΕ παρακείμενο κτήριο μέσα στο πάρκο « Αντώνης Τρίτσης », προκειμένου να μεταστεγαστούν οι δραστηριότητες της Εθνικής Εστίας Επιστημών. Στους νέους αυτούς χώρους (σημαντικά μικρότερους από τους αρχικούς) εγκαταστάθηκαν εκ νέου οι δύο εκθέσεις, Μαθηματικών και Πληροφορικής, δημιουργήθηκε εργαστήριο πληροφορικής και έγινε δικτύωση όλων των υπολογιστών (γραφείων καθηγητών, εργαστηρίου, γραμματείας και διοίκησης. Τότε η Ε.Ε.Ε. μετονομάστηκε σε «Εστία Θετικών Επιστημών Αττικής» (Ε.Θ.Ε.Α.) και αργότερα σε «Εστία Επιστημών Αττικής» (Ε.Ε.Α.), με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου Εστιών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με δραστηριότητες που θα αναφέρονται και σε άλλες θεματικές περιοχές.

Φάση 3η – Κτήριο 3 – Μαθητική Εστία (2003-2011)

Τον Σεπτέμβριο του 2000 η Εστία Επιστημών μεταστεγάστηκε και φιλοξενήθηκε έως το 2011 στον 2ο όροφο του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας Αγίων Αναργύρων (ΜΕΑΑ) χώρο ακόμα μικρότερο του προηγούμενου όπου παρόλα αυτά όμως οι επισκέψεις των σχολείων συνεχίστηκαν ικανοποιητικά. Όπως προκύπτει από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης τα οποία συμπληρώνουν ανώνυμα οι μαθητές, σε αντίθεση με τον εγκωμιασμό του διδακτικού έργου υπήρξε έντονη η δυσφορία για τις κτηριακές εγκαταστάσεις.


Η σημερινή κατάσταση

Η διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσφοράς που μπορεί να έχει η ΕΕΕ στη μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, αποφάσισε το 2011 να παραχωρήσει για τις δραστηριότητες της ΕΕΕ, το κτήριο Γ των εγκαταστάσεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο πάρκο Τρίτση προσφάτως ανακαινισθέντος και διαμορφωθέντος για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΕΕ.Η αίθουσα εκθεμάτων Πληροφορικής

Οι αίθουσες εκθεμάτων Μαθηματικών


Η Εθνική Εστία Επιστημών, είναι μια διδακτική προσαρμογή των γνωστών και ευρέως αναπτυγμένων ανά τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα επιστημονικών κέντρων (science centers).

Λειτουργεί παράλληλα και συμπληρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέροντας στους μαθητές, δασκάλους και καθηγητές ερεθίσματα αναζήτησης της γνώσης μέσα από την οργανωμένη αλληλεπίδραση με εκθέματα Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν και εντρυφούν σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών της Φυσικής και της Πληροφορικής μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό και ευχάριστο περιβάλλον διαθεματικότητας και ολιστικότητας αναζήτησης της γνώσης.

Σε αρκετά science centers στον κόσμο έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, βασισμένα σε αλληλεπιδραστικά εκθέματα (ΑΕ) που αναφέρονται σε έννοιες των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής.

Η ΕΕΕ επιχειρεί σημαντικά περαιτέρω , με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων για την υποστήριξη των σχολικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και την καθημερινή υποδοχή σχολικών τμημάτων μαθητών που τις επισκέπτονται.

Κάθε σχολικό τμήμα που επισκέπτεται την ΕΕΕ χωρίζεται σε ολιγομελείς ομάδες, τη δραστηριότητα των οποίων παρακολουθούν και καθοδηγούν τα μέλη της ΕΟ, ειδικά εκπαιδευμένοι διδάσκοντες, που έχουν εντρυφήσει σε βασικές αρχές της Διδακτικής, με σκοπό την εισαγωγή και εμβάθυνση σε έννοιες των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Πληροφορικής, στην κατανόηση των οποίων το κλασικό σχολικό περιβάλλον συναντά αρκετές δυσκολίες.

Ειδικά για τα μαθηματικά, μεγάλο πλήθος σπουδαστών αισθάνεται δέος, φοβία, άγχος και εν τέλει αποστροφή. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό με τον όρο mathematics anxiety. Για το φαινόμενο αυτό ευθύνεται κυρίως το εκπαιδευτικό σύστημα με την όλη δομή του, τις μεθόδους και τις λειτουργίες του.

Ένας πρώτος στόχος των μαθησιακών προσεγγίσεων των Εστιών κινείται προς την κατεύθυνση της απάλειψης του φαινομένου της μαθηματικοφοβίας. Θεωρούμε σημαντικό να δοθεί στους σημερινούς και αυριανούς σπουδαστές όλων των βαθμίδων, η δυνατότητα να έχουν πραγματικά βιώματα επιτυχίας. Είναι απαραίτητο να ζήσουν την ευχάριστη πλευρά των Μαθηματικών, να διασκεδάσουν και να παίξουν, να απορήσουν, να προβληματιστούν, να συλλογισθούν, να αναπτύξουν διάλογο, να αμφισβητήσουν και τέλος να αναζητήσουν και να συνθέσουν θέση λογικά τεκμηριωμένη. H EEE προσφέρει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Μέσα από το παιγνιώδες περιβάλλον των ΑΕ και των σχετικών αφισών, οι επισκέπτες σπουδαστές υφίστανται την ανάγκη συμμόρφωσης (assimilation) και όχι αφομοίωσης (accommodation) διάσπαρτης γνώσης, όπως αυτή του προσφέρεται στο σύνηθες σχολικό περιβάλλον. Έτσι, το έργο της EEE συμπληρώνει τη διδασκαλία που γίνεται στην τάξη.

Παράλληλα, οι καθηγητές που φέρνουν τους μαθητές τους στην EEE, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τις άμεσες αντιδράσεις τους απέναντι στα ερεθίσματα που δέχονται από τα εκθέματα, διαπιστώνοντας με έκπληξή τους πολλές φορές, μια απελευθέρωση νοητικών δυνάμεων, οι οποίες δεν μπορούν για διαφόρους λόγους να εκδηλωθούν στο σύνηθες σχολικό περιβάλλον.

Οι επισκέψεις των σχολείων γίνονται με επικοινωνία των δασκάλων και καθηγητών με την ΕΟ της ΕΕΕ όπου προγραμματίζονται ειδικές διδακτικές δραστηριότητες, κατάλληλα διαμορφωμένες στις δυνατότητες των εκάστοτε τμημάτων.

Τέλος η ΕΕΕ οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες με συμμετοχή διαπρεπών Ελλήνων αλλά και ξένων επιστημόνων από το χώρο της Παιδείας , αξιοποιώντας προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανταλλαγή εκπαιδευτικών απόψεων και εμπειριών σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.00 - 9.30

ΥΠΟΔΟΧΗ

Παρουσίαση του ημερησίου εκπαιδευτικού προγράμματος. Κατανομή των μαθητών σε:
4 ομάδες ΜΑ, ΜΒ , ΠΑ , ΠΒ.

Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες
Μ (Μαθηματικών) και Π (Πληροφορικής)

9.30 - 11.00

ΦΑΣΗ Β:
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Είσοδος των 2 τμημάτων Μ (μαθηματικά) στην αίθουσα των εκθεμάτων Μ

Είσοδος των 2 τμημάτων Π (πληροφορική) στην αίθουσα των εκθεμάτων Π

11.00 - 11.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.15 - 12.00

ΦΑΣΗ Γ:
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Είσοδος των τμημάτων Μ στην αίθουσα διδασκαλίας Μ

Είσοδος των τμημάτων Π στην αίθουσα διδασκαλίας Π

Ανάλυση σε βάθος (ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο) των επιστημονικών εννοιών οι οποίες ανιχνεύθηκαν εμπειρικά κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα

12.00– 12.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.15 - 13.15

ΦΑΣΗ Δ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κάθε ομάδα από τις ΜΑ, ΜΒ , ΠΑ , ΠΒ, παρουσιάζει στις υπόλοιπες τη δραστηριότητά της. Οι μαθητές παρουσιάζουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

13.15 - 13.30

ΦΑΣΗ Ε:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης οι μαθητές καταγράφουν ανώνυμα τις απόψεις και παρατηρήσεις τους για την εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν.

13.30– 14.30

Επεξεργασία αξιολογήσεων

Εστία Επιστημών Πάτρας

Οδός Αγίας Παρασκευής Πλατάνι Ρίου

Πάτρα 26504

τηλ.: (+30) 2610-990779


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εστίας


Εστία Γνώσης Χαλκίδας - Δήμος Χαλκιδέων

Τσιαρντίνι και Καραολή Δημ.

Χαλκίδα 34100

τηλ.: (+30) 22210 77599, 2210 77199,

22210 87860


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εστίας


Πως θα επισκεφτείτε την Εθνική Εστία Επιστημών

Για να επισκεφτείτε την Εθνική Εστία Επιστημών θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εκπαιδευτική Ομάδα και να κλείσετε ραντεβού στα τηλέφωνα:

210 – 23.11.080 και 210 – 23.11.088

Στα ίδια τηλέφωνα μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετο ενημερωτικό υλικό.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Εθνική Εστία Επιστημών είναι δωρεάν .


ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Λεωφ. Χασιάς 6η στάση, 13122, Ίλιον
Τηλ. 210 – 23.11.080 , 210 – 23.11.088 Fax: 210 – 23.11.088
email: eee.athens.edu@gmail.com

ΧάρτηςΠροβολή μεγαλύτερου χάρτη

Μαυρομμάτης Αριστείδης- Μαθηματικός


Μπαλής Δημήτρης – Μαθηματικός


Μπεζαντάκος Νικόλαος - Πληροφορικός


Παπανικολάου Απόστολος - Μαθηματικός


.